javascript 算法与数据结构 中级算法 找出包含特定键值对的对象

我的代码

function whatIsInAName(collection, source) {
 const arr = [];
 // 只修改这一行下面的代码
 for(let i=0; i< collection.length; i++) {
   let flag = true;
   for( key in source) {
    if (source[key] !== collection[i][key]) {
      flag = false;
    }
   }
   if(flag) {
     arr.push(collection[i])
   }
 }  
 
 // 只修改这一行上面的代码
 return arr;
}

报 key is not defined

在我电脑上跑 跟预期的结果一样的
运行环境 nodejs 17.0.1 window 10

我改写成这样就通过了

function whatIsInAName(collection, source) {
 const arr = [];
 // 只修改这一行下面的代码
 const srcKey = Object.keys(source);

 return collection.filter(obj => {
   return srcKey.every( key=> {
     return obj[key] === source[key]
   })
  })
 
 // 只修改这一行上面的代码
 return arr;
}

我在 key 前面 少写了 const 或者 let

function whatIsInAName(collection, source) {
 const arr = [];
 // 只修改这一行下面的代码
  for(let i=0; i< collection.length; i++) {
   let flag = true;
   for(const key in source) {
    if (source[key] !== collection[i][key]) {
      flag = false;
    }
   }
   if(flag) {
     arr.push(collection[i])
   }
 }  
  // 只修改这一行上面的代码
 return arr;
}